Основаване на българската държава

1968, сграфито-шамот, 3/22 м
Сграфитото Основаване на българската държава е осъществено на 2 етаж на бившето кино „Родина“, Добрич.
Инвеститор: Градски Народен Съвет Толбухин (Добрич).

Проект (вар. 1), 2-та пол. на 1960-те, 41/86 см

Проект (вар. 2),  2-та пол. на 1960-те

Типове и техники: , Жанрове: