Добротица

1997, мокро фреско, ресторант „Добротица“ към хотел „Добротица 3“ (сега „Калиакра маре“), КК Албена.

Проект (вар. 1), 1990-те, М 6:100, темпера, 36/81 см
Проект (вар. 2, 1), 1990-те, акварел, 23/39  см
Проект (вар. 2, 2), 1990-те, акварел, 29/41 см
Проект (вар. 2, 3), 1990-те, акварел/хартия върху велпапе, 18/37,5 см
Проект (вар. 3, 1), 1990-те, акварел, 66,5/24,5 см
Проект (вар. 3, 2), 1990-те, акварел, 21/44,5 см