Защитата на Каварна (Каварненското въстание, 1978)

1977, мокро фреско, 3,20/6,50 м
Фреското Защитата на Каварна е осъществено на 2 етаж на ЕСПУ (сега гимназия) „Стефан Караджа“, Каварна.
В дясната част е изобразен автопортрет.
Инвеститор: Градски Народен Съвет, Каварна.

Проект (вар. 1), 1970-те, акварел, 50/100 см
Проект (вар. 2), март 1976, акварел, 33/64,5 см