Хвала на майстора ми

Байц/хартия, 15/10 см

Типове и техники: , Жанрове: