Дионисополис

1966, декоративно-монументално керамично пано, 6/4 м
Осъществено на фасадата на читалище „Паисий Хилендарски“, Балчик.

Проект (пано), 75/46,5 см

Проект (архитектурна ситуация)
Първоначално сградата на читалището е проектирана с две крила и четири етажа, но е построена с две крила и два етажа. През 1990-те дясното крило е разрушено заради бъдещо неосъществено до днес строителство.

 

 

Типове и техники: , Жанрове: