Диоген

Туш/хартия, 15/8 см

Типове и техники: , Жанрове: ,