Птици и слънца

Проект вар. 1, 1970-те, темпера, 23,5/80 см
Проект вар. 2, 1970-те, темпера, 23,5/80 см

Проекти за стенопис, осъществен през 1974 в бившата музейна сбирка на читалище „Димитър Дончев – Доктора“, Тервел.