Р. М. Постницата черквата

1960, сух пастел/хартия, 30/38 см

Типове и техники: , Жанрове: